#Healmetoo

Professionell e-terapi för dig som har utsatts för ett övergrepp.

Om Oss

#Healmetoo

Svårt med intimitet? Problem vid viss typ av beröring? Känns sex som en plikt? Ställer du upp för att få lugn? Har du varit utsatt för sexuella övergrepp?

Vår e-terapi är skapad av Gaya Pienitzka för att hjälpa personer med att läka de känslomässiga såren efter sexuella övergrepp eller kränkningar och därmed höja deras livskvalitet.

Så går det till

E-terapin bygger på ett tio veckors program där du tar del av tio terapisessioner på egen hand i egen takt.

Varje session består av tre huvudkomponenter

Teori

En skriftlig genomgång av teorier som sessionen är uppbyggd på.

Inspelad Media

Video samt ljudfiler som går in djupare i de ämnen som sessionen tar upp.

Vägledd Meditation

En inspelad vägledd meditation, det viktigaste verktyget.

Syfte med vår e-terapi

Syftet med terapin är att nå ett tillstånd:

Under var och en av de tio sessionerna som ingår i e-terapin presenteras en vägledd meditation som det tar mellan tjugo och fyrtio minuter att genomföra. Den behöver du lyssna på minst sju dagar i streck för att den ska ge effekt. Mest gynnsamt är om du lyssnar i samband med att du ska somna eller innan du stiger upp på morgonen. Varje sessions meditation förbereder deltagaren inför övningar på en nästa, och högre, nivå.


De vägledda meditationerna är konstruerade så att du ska kunna slappna av och försjunka till ett tillstånd av lätt trans. Ett tillstånd där du fortfarande är medveten om din omgivning, men betydligt mer avslappnad än när du är fullt vaken. Detta för att möjliggöra kontakt med ditt undermedvetna, där beslut som du fattade under det att du utsattes för kränkningen finns lagrade. De finns där, trots att du kanske glömde bort vad du bestämde dig för redan en kort tid efter övergreppet.

Vetenskaplig bakgrund

När vi utsätts för trauman under stark känslomässig stress fattar vi vanligtvis beslut som är oerhört svåra att förändra och att "tänka bort" med hjälp av logik. Det kan handla om att vi bestämmer oss för att människor av det kön som vår förövare har inte går att lita på, att det inte finns någon hjälp att få, att jag själv är dålig för att jag hamnade i den här situationen, att närhet är farligt, att jag behöver skydda mig från nära relationer, att jag är dum - jag borde ha vetat bättre, att det inte går att lita på vänner/familj eftersom de svek eller något annat. Dessa beslut sätter krokben för oss och de "slår till" när vi påminns om minsta lilla detalj som har kopplingar till kränkningen som exempelvis en doft, en beröring, ett utseende, ett tonläge eller ett uttryck ...


Vi använder bakgrundsljud till meditationerna som är specialkomponerade av Andreas Konvicka för att öka din mottaglighet för de positiva affirmationer som ges. Andreas har utbildat sig i frekvensmedicin hos Dr. Jeffrey Thompson i USA.